КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

 
від 26 квітня 2003 р. № 616
Київ

 

Про затвердження Порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім'ї або реальну його загрозу

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1572 від 17.11.2004
№ 1757 від 25.12.2004
№ 305 від 20.04.2005
№ 1134 від 19.09.2007
№ 617 від 11.07.2012}

Відповідно до статті 4 Закону України "Про попередження насильства в сім'ї" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім'ї або реальну його загрозу, що додається.

Прем'єр-міністр України
 В.ЯНУКОВИЧ

 

 


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

 
від 24 вересня 2008 р. № 866
Київ

 

Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 20 від 06.01.2010
№ 1017 від 03.11.2010
№ 423 від 20.04.2011
№ 913 від 31.08.2011
№ 1024 від 05.10.2011
№ 377 від 17.05.2012
№ 415 від 23.05.2012
№ 868 від 19.09.2012
№ 224 від 03.04.2013}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини;

Типове положення про комісію з питань захисту прав дитини.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 р. № 1228 "Питання організації виконання законодавства щодо опіки, піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування" (Офіційний вісник України, 2007 р., № 79, ст. 2946).

3. Районним, районним у мм. Києві та Севастополі державним адміністраціям утворити у двомісячний строк комісії з питань захисту прав дитини та затвердити положення про них.

Рекомендувати виконавчим органам міських, районних у містах рад утворити комісії з питань захисту прав дитини.

4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести у двомісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України
 Ю.ТИМОШЕНКО
 
 

                                
                   КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                                    П О С Т А Н О В А                   

                                                 від 21 грудня 2005 р. N 1251                               

                Київ


           Про затвердження Порядку організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення


{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ           

N  212 (  212-2007-п ) від 14.02.2007           

N  779 (  779-2008-п ) від 03.09.2008           

N 1332 ( 1332-2011-п ) від 21.12.2011 } 

{ У тексті Постанови слова "Міністерству у справах сім'ї,      

молоді  та  спорту"  замінено   словами   "Міністерству      

соціальної  політики"  згідно  з  Постановою КМ  N 1332      

( 1332-2011-п ) від 21.12.2011 } 


     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:
     1. Затвердити Порядок організації виїзду дітей за  кордон  на відпочинок та оздоровлення, що додається.
     2. Визнати  такою,  що втратила чинність,  постанову Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2005 р.  N 280 ( 280-2005-п ) "Про затвердження   Порядку   організації  виїзду  дітей  за  кордон  у туристичну подорож,  на  відпочинок  та  оздоровлення"  (Офіційний вісник України, 2005 р., N 15, ст. 770).
     3.  Міністерству  соціальної  політики  у  двомісячний  строк розробити  та  затвердити  форму згоди на виїзд дітей за кордон на відпочинок  та  оздоровлення  (  z0172-12  ),  а разом з Державною службою  статистики  -  форму  статистичних  даних про організацію виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення ( z0328-10 ). {  Пункт  3  із  змінами,  внесеними згідно з Постановами КМ N 779 (  779-2008-п  )  від  03.09.2008,  N  1332  (  1332-2011-п  ) від 21.12.2011 }
     4. Міністерству  закордонних  справ,  Міністерству внутрішніх справ, Міністерству соціальної політики разом з місцевими органами виконавчої  влади  та  органами  місцевого  самоврядування вживати заходів  до повернення в Україну дітей, які перебували за кордоном на відпочинку та оздоровленні.
     5. Ця постанова набирає чинності з 1 лютого 2006 року. 
     Прем'єр-міністр України                            Ю.ЄХАНУРОВ
     Інд. 28